رادیو هجده بنفش
/
  • رادیو هجده بنفش

    10 شهریور | اپیزودی برای باقی داستان

  • رادیو هجده بنفش

    زمستان از راه رسید...!

جدیدترین اپیزودها

اپیزود بعدی

10 شهریور 96
اپیزود ششم از فصل سوم

قصه هنوز تمام نشده است!

رادیو هجده بنفش چیه ؟

اینجا رادیو هجده بنفش است. رادیویی که هجده است و از قضا بنفش بودن هایش را دوست دارد . اینجا دخترکی ست که 26 اردیبهشت 93 متولد شد و تا روزی که فقط و فقط یک نفر روی زمین باشد، به صدای خودش ادامه خواهد داد اما ... روزی خواهد آمد که دنیا را سکوتی ابدی فرا خواهد گرفت. دیگر هیچ جنبنده ای راه نمی رود و هیچ بلبلکی هم نمی خواند . نه اینکه گمان برید همه رفته اند و مرده اند و همه چیز تمام شده است! بلکه آن روز دیگر کسی اشتیاقی برای صدایی ندارد . همه دلشان مرده است و توانشان تمام شده است. شاید این هم نوعی مرگ باشد. آن روز دیگر هدست پلیرها به کار کسی نمی آید و حتی رود خانه ها خود را روی حالت سایلنت گذاشته اند . آن روز است که شاید دخترک رادیویی بنفش ما پیرزنی شده باشد که صدها سال از عمرش بگذرد و دیگر پدرش نباشد و موهایش هم نه طلایی باشند و نه بنفش ... آن روز است که اگر فقط یک صدا بتواند باشد، صدای همین دخترک همواره بنفش و مهربان است. آن روز فقط مهربانی می تواند سکوت جهان را بشکند. آن روز فقط این ملکه ی مهربان مهربانی، توان غلبه بر سرما و سکوت و بی حرکتی را دارد... دخترک ما و تمام مهربانان جهان، آن روز توان شکست دیوار سکوت را دارند. اینجا رادیو هجده بنفش است و قرار است فریاد نسلی باشد که مهربان است و یا حداقل سعیش را می کند که مهربان باشد.